Co znamená 3D RTG pro moderní stomatologii?

Současná doba přináší obrovský rozvoj technologií, které umožňují výrazné zvýšení kvality diagnostiky a následně léčby. Jinak tomu není ani v oboru zubního lékařství, kde je jedním z největších přínosů pro diagnostiku možnost 3D rentgenového vyšetření neboli CBCT.

CBCT Carestream CS 8100 3D SC

Carestream CS 81003D SC

Zkratka CBCT je tvořena prvními písmeny anglického Cone Beam Computed Tomography.

CBCT funguje na podobném principu jako klasické CT, s tím rozdílem, že paprsky jsou vysílány ve tvaru kužele (cone beam) a snímány větším čtvercovým newbo obdélníkovým detektorem. Postačuje tedy, aby rentgenka oběhla okolo snímaného objektu pouze jednou. Tím došlo k několikanásobnému (podle výrobců až 50násobnému) snížení zatížení pacientů rentgenovými paprsky, vyšetření je rychlejší a má lepší rozlišitelnost.

CBCT rentgen je tedy zobrazovací zařízení, jehož hlavní funkcí je vytvoření 3D zobrazení snímkované oblasti. To umožňuje zubnímu lékaři mnohem plastičtější a detailnější prostorové vidění, které pouhé 2D zobrazení nemůže nabídnout.

2D zobrazení v podobě klasického ortopantomogramu (OPG snímku) může naopak poskytnout zkreslené informace, protože u tohoto typu zobrazení dochází ke zkreslení tím, že se lékaři zobrazují za sebou se nacházející útvary do jednoho místa (dvourozměrný obraz v reálu třírozměrného prostoru). Přesto i 2D OPG snímek přesto nadále tvoří významnou součást základního stomatologického vyšetření. Jde o přehledný snímek kostních tkání a zubů obou čelistí, čelistních dutin, dutiny nosní a čelistních kloubů. OPG je přínosné v diagnostice vývoje chrupu, různých zánětů, cyst, fraktur, při diagnostice ústupu kosti u parodontitidy, změn kostní struktury v důsledku zánětu, nebo úrazu.

Příklady využití 3D RTG snímku v moderní stomatologické praxi:

  • Implantologie
  • Chirurgické extrakce zubů moudrosti
  • Endodontické ošetření
  • Paradontologie
  • Ortodoncie
  • Ostatní

CBCT vyšetření zatím není pojišťovnami hrazeno. Každý klient si ho musí hradit sám - zde je ceník.

Pro pacienty jiných lékařů nabízíme zhotovení 3D / CBCT vyšetření pomocí přístroje Carestream CS 8100 3D SC vč. plánu implantátů. Zde je ke stažení žádanka o CBCT vyšetření

 

OPG - ortopantomogram3D rentgenCBCT Carestream CS 81003D SC3D skener CS 3600